0 - 50,000 đ        

RPA - ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Khái niệm RPA (Robotic Process Automation)  RPA là lực lượng lao động kỹ thuật số được kiểm soát bởi con người
RPA là phần mềm, mô phỏng hoạt động của con người thông qua giao diện người dùng
Robots thực hiện các công việc khối lượng lớn, tính chất lặp đi lặp lại, yêu cầu xử lý nhanh và độ chính xác cao hơn con người
RPA giúp giải phóng con người khỏi những công việc thủ công. Cho phép nhân viên tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ, các nhiệm vụ có giá trị, mang tính chuyên môn sáng tạo.